Prestaňte užívať CBD!

Prestaňte užívať CBD! Hoci je naše okolie plné informácií nabádajúcich k užívaniu CBD, prvý slovenský výrobca CBD hovorí presný opak: Prestaňte užívať CBD. K výzve sa pridávajú aj osobnosti ako Majk Spirit, Tina, Kristína Tormová či Simona, ktorí sú známi tým, že CBD pravidelne užívajú. Kde nastala zmena? Z CBD sa stal trend Do 1.… Continue reading Prestaňte užívať CBD!