Röker Heliga CBD Blommor

Tjena Älskade Natur Familj idag så Testar ja lite Cbd Buds som Ramla ner från Himmeln ner i Guds Knä så Nu Röker Källan av Livet Buds å Delar med sig sin Åsikt om dessa vackra Blommor😇🕉🌞👁❤🙏🌱😁 Allt är nu Allt är Du å Du är Gud Ett med livet Ett med Allah

Building with Hemp – An Incredible Natural Insulation & Sustainable Material

Anthony from du Chanvre has built over 45 houses using hempcrete as a natural and sustainable insulation material. Hempcrete is made with a mix of hemp hurd (fibre), hydraulic lime (binder), and water. You can follow Anthony’s building projects and get in touch with him on Instagram, or on his website here: Hempcrete is not… Continue reading Building with Hemp – An Incredible Natural Insulation & Sustainable Material